Directori de startups, spinoffs i altres projectes emprenedors de la URV i d'empreses del territori

És un projecte del  Programa Talent FURV-URV Emprèn , promogut per la
Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat Rovira i Virgili , Centre de Transferència de Tecnologia i  Innovació (CTTi) de la Fundació URV (FURV) , amb el suport de la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de les empreses participants al programa. L’objectiu de la plataforma és donar visibilitat a les startups, spinoffs i altres projectes emprenedors de la Universitat Rovira i Virgili i vincular-les amb el teixit empresarial del territori.

Startups

Empreses de recent creació amb un fort component tecnològic que permet escalar el negoci de forma àgil i ràpida.

Spinoff

Empreses basades en el coneixement que serveixen de vehicles per transferir els resultats de la recerca i la tecnologia desenvolupades en l’àmbit universitari al mercat.

Altres projectes emprenedors

Altres empreses de recent creació que no encaixen en la definició d’startup, per exemple projectes de serveis, socials, d’autoocupació...

Empreses

Empreses consolidades del territori que busquen sinergies amb l’ecosistema emprenedor de la URV.

Model de negoci

Com l’empresa ofereix la proposta de valor a determinats segments de mercat, com defineix els mecanismes que l’empresa utilitzarà per generar els seus ingressos.

Sector econòmic/Sector tecnològic

Quin tipus d’activitat, tecnologia, novetat comercial i innovació realitza o aplica cadascuna de les empreses, startups, spinoff o altres projectes emprenedors.

Ets, o has estat, membre de la comunitat universitària? Vols formar part del directori de startups, spinoffs i altres projectes emprenedors de la URV i d'empreses del territori?

DÓNA'T D'ALTA!