label[for="drts-form-596fab99aa551478e0ba57392dae9c7d-bundle-retos_dir_ltg"] { display: none !important; color:#ffffff; }
ACG Coaching & Consulting

Tags
Micro Consultoria i Agència Activitats professionals científiques i tècniques Educació Salud


Contacte principal
Albert Cervelló Griso

Càrrec:
Fundador i CEO

Telèfon:
Segueix-los

Informació

Apassionat pel creixement personal i desenvolupament organitzacional. La meva vida va canviar radicalment quan vaig trobar el meu propòsit.
Compto amb més de 15 anys d’ experiència internacional, 9 anys de formació en lideratge i autoconeixement i 5 anys com a orientador professional i coach.

SOLUCIONS
-Desenvolupament de competències i augment de la productivitat.
-Optimització dels recursos de l’ equip.
-Alineament de fortaleses i valors de l’ equip.
-Millora del clima laboral i benestar dels empleats.
-Reducció de l’ estrès, de l’ absentisme i la rotació laboral.

SERVEIS
-Consultoria:
Per accelerar la competitivitat i la productivitat del teu equip, reduir la rotació i l’ absentisme laboral. Per a impulsar una transformació cultural
fomentant el propòsit, benestar i els valors dels empleats.

-Coaching:
Per a desenvolupar les habilitats de lideratge en entorns Volàtils, Incerts, Complexes i Ambigus. Per a redescobrir el teu propòsit, les teves
fortaleses, i impulsar el teu desenvolupament professional. Sessions per a millorar el teu benestar i la salut emocional.

-Formació:
Per a redescobrir el teu propòsit i expandir l’ ús de les teves fortaleses. Per desenvolupar el reconeixement i la gestió d’ emocions, els hàbits saludables, la comunicació assertiva i la resolució de conflictes. Per a fomentar l’ innovació i les habilitats (intra)emprenedor@s.