label[for="drts-form-596fab99aa551478e0ba57392dae9c7d-bundle-retos_dir_ltg"] { display: none !important; color:#ffffff; }
IBER Arqueologia, Patrimoni i Turisme, S.L.

Tags
Activitats professionals, científiques i tècniques Consultoria i Agència Creixement Cultura Spin off Turístic Altres


Contacte principal:
Jordi Diloli

Càrrec:
Cofundador

Telèfon:


Adreça:
Carrer Nou del Patriarca, Tarragona, Catalunya 43001


Segueix-los

Informació

IBER Arqueologia, Patrimoni i Turisme, S.L. és una empresa Spin Off derivada de la Universitat Rovira i Virgili que fonamenta la seva activitat en la gestió patrimonial, el turisme i l’educació.

La creació d’aquest projecte empresarial sorgeix de la llarga trajectòria en el món del patrimoni, l’arqueologia i la cultura, que porten desenvolupant els membres del Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la URV (GRESEPIA). El GRESEPIA és un grup d’investigació que forma part del Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili.

El nostre objectiu principal és, a partir de la nostra experiència en el món del patrimoni, l’arqueologia i la cultura i del coneixement generat pels treballs d’investigació, cobrir i potenciar un model de serveis culturals que es fonamenten en el rigor, la qualitat, la sostenibilitat i l’accessibilitat.

La nostra idea d’empresa es fonamenta en un equip altament qualificat, on participen persones vinculades a la Universitat Rovira i Virgili, així com personal extern que s’han format a la mateixa Universitat i continuen vinculats a ella.


Suport i reconeixements

SPINOFF