label[for="drts-form-596fab99aa551478e0ba57392dae9c7d-bundle-retos_dir_ltg"] { display: none !important; color:#ffffff; }
Litigest Consutores, S.L.

Tags
Spin off Creixement Consultoria i Agència Activitats professionals, científiques i tècniques Inmobiliari Altres


Contacte principal:
Elisabet Cerrato Guri

Càrrec:
Confundadora

Telèfon:


Adreça:
33,35 Avinguda Catalunya, Tarragona, Catalunya 43002Informació

Litigest SL ofereix un servei de venda de béns embargats que es troben en un procés d’execució judicial per evitar les conseqüències negatives de la tradicional subhasta judicial.

Concretament, aquest servei és el d’assignar la venda dels béns litigiosos a una persona especialitzada, coneixedora del mercat en què es comercialitzen i aliena al procés judicial, perquè obtingui un millor preu del que resultaria de la clàssica subhasta en mans de l’òrgan judicial (regulat en l’article 641 de la Llei d’enjudiciament civil).

Aquest servei ofereix molts avantatges:

L’obtenció de millors preus en la venda en benefici de totes les parts de l’execució (per tant, no només de la persona deutora).
La previsió d’una tramitació procedimental més àgil i flexible, adaptable a les circumstàncies de cada cas.
La descàrrega de treball dels jutjats que, tot i seguir vinculats a l’execució, deixen d’assumir una part.


Suport i reconeixements

Suport:

TBVQ Abogados
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Centre de Transferència Tecnològica i d’Innovació de la URV
Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses de la URV
Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV
Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya

Premis:
Open Future 2018 – Tarragona Impulsa